Bezpečnostní profil albiglutidu: výsledky studií HARMONY

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Agonisté receptoru pro glukagonu podobný peptid 1 (GLP-1) působí stimulačně na inkretinový systém, díky čemuž příznivě ovlivňují hodnoty glykemie u nemocných s diabetem. Jedním ze zástupců této lékové skupiny je albiglutid, u kterého byla recentně hodnocena bezpečnost podávání ve studiích HARMONY. Šlo o souhrnnou analýzu celkem sedmi studií III. fáze, v nichž byla tato látka porovnávána oproti placebu a/nebo aktivnímu komparátoru (inhibitory dipeptidylpeptidázy 4, agonisté GLP-1, inzulin, deriváty sulfonylurey a glitazony). Výskyt nežádoucích účinků celkově a závažných NÚ byl při 32měsíčním, jednoletém i tříletém podávání velmi podobný jako při léčbě komparátory – 84,8 % vs. 82,3 %, respektive 13,1 % vs. 12,9 %. Srovnatelný byl i výskyt symptomatické nebo těžké hypoglykemie, nevolnosti a zvracení. Oproti ostatním komparátorům byl pro albiglutid zaznamenán pouze vyšší výskyt průjmu (13,7 % vs. 9,9 %), reakcí v místě vpichu (9,0 % vs. 2,0 %) a periferních edémů (4,5 % vs. 6,8 %). Činnost ledvin a srdce se ve všech skupinách významně nelišila.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky