Resveratrol jako nefroprotektivum?

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

O resveratrolu, bioflavonoidu obsaženém ve vinné révě, již bylo napsáno mnohé. Dokonce i to, co se posléze ukázalo pouze jako částečná pravda, nebo dokonce jako nepravda. Dle nových zjištění se však tato látka jeví jako potenciálně přínosná v zabránění progresi diabetické nefropatie, nebo alespoň v jejím zpomalení. V 16týdenní studii s potkany totiž tato látka výrazně zvyšovala deacetylázovou aktivitu SIRT1 (zvětšení poměru SIRT1/FOXO3a), v důsledku čehož se snižovalo oxidativní poškození renálních tubulů navozené hyperglykemií. Otevírá se tak nový náhled na způsob, jak omezit rozvoj diabetické nefropatie, a zda k tomu poslouží jako nástroj resveratrol, nebo nějaká jiná látka s obdobným účinkem, ukáže teprve čas...

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky