Venetoklax – inhibitor proteinu BCL2 v cílené léčbě chronické lymfocytární leukemie

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubriky: Fokus: hematologie/hematoonkologie, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Hematoonkologie
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
MUDr. Peter Turcsányi *
Dr. Ing. Eva Kriegová **
Autoři - působiště: * Hemato-onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
** Ústav imunologie LF UP a FN, Olomouc
Klíčová slova: chronická lymfocytární leukemie, apoptóza, BCL2, BH3-mimetikum, venetoklax
Citace: Papajík T, Turcsányi P, Kriegová E. Venetoklax – inhibitor proteinu BCL2 v cílené léčbě chronické lymfocytární leukemie. Farmakoterapie 2017
13(2):205–213.

Souhrn

Apoptóza (programovaná buněčná smrt) hraje významnou roli v patogenezi, progresi choroby a rezistenci k terapii u většiny nádorů krvetvorné a lymfatické tkáně. Vývoj a testování malých molekul blokujících antiapoptotické proteiny je jednou z možných a účinných cest, jak klinicky významně indukovat buněčnou smrt nádorových buněk, a tím léčebně ovlivnit průběh těchto chorob. Prvním účinným a klinicky dostupným představitelem nové třídy protinádorových léků zacílených na apoptózu, označovaných jako inhibitory proteinu BCL2, respektive BH3-mimetika, je venetoklax (ABT-199/GDC-0199). Ten prokázal v klinických studiích významný protinádorový účinek v monoterapii u refrakterních a relabovaných forem chronické lymfocytární leukemie (CLL), a to včetně nemocných s delecí krátkých ramen chromosomu 17 / mutacemi TP53 (nefunkční dráha proteinu p53) a pacientů s relapsem či refrakterních vůči léčbě ibrutinibem nebo idelalisibem. Vysoká účinnost venetoklaxu, jeho dobrá snášenlivost a přijatelný profil toxicity z něj činí nový významný nástroj v léčbě CLL, ale i dalších nádorových chorob krvetvorné a lymfatické tkáně. Jeho potenciál mohou do budoucna ještě výrazně zvýšit kombinace s jinými moderními protinádorovými léky, které jsou nyní testovány v řadě klinických studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky