Aktualizovaná doporučení pro léčbu imunitní trombocytopenie

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Libor Červinek, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU, Brno
Klíčová slova: imunitní trombocytopenie, léčebná doporučení
Citace: Červinek L. Aktualizovaná doporučení pro léčbu imunitní trombocytopenie. Farmakoterapie 2017
13(2):224–228.

Souhrn

Imunitní trombocytopenie (ITP) patří mezi autoimunitní onemocnění. Choroba je definována dočasným či trvalým snížením počtu krevních destiček a následným zvýšeným rizikem krvácení. Snížení počtu krevních destiček v akutní fázi onemocnění je způsobeno zejména destrukcí v orgánech monocyto-makrofágového systému, především ve slezině. Dalším patogenetickým mechanismem, který se při ITP uplatňuje, zvláště u chronického onemocnění, je relativně nedostatečná tvorba trombocytů v kostní dřeni. Rozdílnost obou patofyziologických mechanismů onemocnění se odráží v rozdělení léčebných modalit na 1. a 2. léčebnou linii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky