Subkutánní aplikace rituximabu u pacientů s non-hodgkinskými lymfomy z B-buněk v roce 2017

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. David Belada, Ph.D.
Autoři - působiště: IV. interní hematologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: rituximab, subkutánní podání, non-hodgkinské lymfomy, hyaluronidáza
Citace: Belada D. Subkutánní aplikace rituximabu u pacientů s non-hodgkinskými lymfomy z B-buněk v roce 2017. Farmakoterapie 2017
13(2):230–237.

Souhrn

Rituximab představuje v současné době standardní součást rutinní léčby prakticky všech nemocných s CD20- -pozitivními non-hodgkinskými lymfomy a chronickou lymfocytární leukemií (CLL). V současné době je podáván jak v kombinaci s chemoterapií (tzv. imunochemoterapie), tak i v rámci udržovací léčby u některých typů lymfomů (folikulární lymfom a lymfom z plášťové zóny). Standardní cestou podání léku byla dosud jen nitrožilní (i. v.) aplikace. První klinická data potvrzující bezpečnost a srovnatelnou účinnost při podkožním (s. c.) podání byla zveřejněna již v roce 2014. V klinické studii SparkThera, srovnávající obě podání, byla jako ekvivalentní dávka ke 375 mg/m2 i. v. u lymfomů určena fixní dávka 1 400 mg s. c. Od té doby byla prezentována řada dalších výsledků potvrzujících bezpečnost a účinnost podkožního podání rituximabu – například v rámci klinických hodnocení SABRINA, MabEase a PrefMab. Nezbytnou součástí těchto výzkumů bylo i hodnocení spokojenosti pacientů s oběma variantami podání rituximabu, ukazující jednoznačnou preferenci s. c. aplikace. Cílem této publikace je shrnout aktuální poznatky o subkutánním podání rituximabu u pacientů s lymfomy v roce 2017, kdy je lék již k dispozici pro nemocné s lymfomy v České republice. Lék je možné podávat pacientům s folikulárním a difuzním velkobuněčným B lymfomem v kombinaci s chemoterapií CHOP a nemocným s folikulárním lymfomem v rámci udržovací léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky