Účinnost a bezpečnost elotuzumabu v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Editor HTMLZalamování řádků

Výsledky pacientů s mnohočetným myelomem (MM) se v posledních dvou desetiletích významně zlepšily, k čemuž přispělo zavedení moderních léků ze skupiny inhibitorů proteasomu (PI – bortezomib, nověji karfilzomib) a imunomodulačních léků (IMiD – thalidomid, lenalidomid, pomalidomid) i autologní transplantace kmenových buněk (ASCT). U většiny pacientů s MM však onemocnění navzdory účinné terapii relabuje, a přestože je obvykle možné dosáhnout opět remise, s každým relapsem se zmenšuje hloubka léčebné odpovědi a zkracuje se její trvání. Pacienti tak časem dospějí do stadia MM refrakterního vůči všem dostupným léčebným možnostem. Díky bližšímu poznání patobiologie MM byly identifikovány nové potenciální cíle, proti kterým by bylo možné zaměřit léčbu. Jedním z těchto cílů je molekula SLAMF7, proti níž je namířena monoklonální protilátka elotuzumab.

Aktualizovat Storno

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky