Regorafenib v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Věra Jílková a kolektiv
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové

Souhrn

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu vyžaduje multidisciplinární a komplexní přístup, ve kterém mají své místo léčba chirurgická, a především kombinace chemoterapie s monoklonálními protilátkami, včetně léčby nežádoucích účinků a komplikací. Nemocní jsou zpravidla léčeni v několika liniích terapie do progrese onemocnění nebo závažných projevů toxicity. Léčba některým z nich může přinést i dlouhodobé přežívání ve velmi uspokojivé kondici, přesahující i 30 měsíců. Regorafenib, multikinázový inhibitor blokující řadu signálních drah, může svým účinkem takto předléčeným nemocným přinést další kontrolu onemocnění, kdy jeho účinek je nezávislý na době od stanovení diagnózy, na předchozí léčbě, na počtu předchozích linií i na přítomnosti mutace KRAS. Dokladem je následující kazuistika.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky