Duální cílená terapie u pacientů s maligním melanomem

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: melanom, inhibitor BRAF, inhibitor MEK, cílená terapie
Citace: Kopecký J. Duální cílená terapie u pacientů s maligním melanomem. Farmakoterapie 2017;13(2):275–277.

Souhrn

Terapie maligního melanomu zaznamenala v posledním desetiletí výrazné změny. Až do roku 2011 byla hlavní léčebnou modalitou chemoterapie. V současné době se možnosti léčby metastatického maligního melanomu rozšířily díky pochopení molekulárních pochodů v patogenezi maligního melanomu a identifikaci klíčových struktur kontrolujících průběh imunitní reakce. Standardem léčby pacientů s pokročilým maligním melanomem je v současné době cílená terapie – kombinace inhibitorů BRAF a MEK (vemurafenib + kobimetinib nebo dabrafenib + trametinib) u nemocných nesoucích mutaci genu BRAF a imunoterapie tzv. checkpoint inhibitory (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab) bez ohledu na přítomnost mutace BRAF.

Literatura

Kopecký J. Duální cílená terapie u pacientů s maligním melanomem. Farmakoterapie 2017;13(2):275–277.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky