Palbociklib – nový rozměr paliativní léčby karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: karcinom prsu, hormonální terapie, inhibitory CKD4/6, paliativní onkologická léčba
Citace: Tesařová P. Palbociklib – nový rozměr paliativní léčby karcinomu prsu. Farmakoterapie 2017
13(2):278–285.

Souhrn

Deregulace buněčného cyklu je charakteristickým znakem zhoubných nádorů. Výzkum týkající se kontroly buněčného cyklu umožnil identifikovat potenciální léčebné cíle protinádorové léčby. Palbociklib je selektivní inhibitor cyklin-dependentních kináz 4/6 (CDK4/6), které regulují přechod buňky z fáze G1 do fáze S. Inhibice tohoto kroku zastavuje buněčný cyklus a také progresi nádoru se zapojením retinoblastomového proteinu (Rb) a rodiny transkripčních faktorů E2F. Nejúspěšnější je tato blokáda u HER2-negativních HR-pozitivních zhoubných nádorů. Na základě výsledků randomizovaných klinických studií byl palbociklib zrychleně schválen FDA v kombinaci s letrozolem v 1. linii léčby metastatického hormonálně dependentního HER2-negativního karcinomu prsu a později také spolu s fulvestrantem v léčbě metastatického hormonálně dependentního HER2-negativního karcinomu prsu po selhání předchozí endokrinní terapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky