Kabozantinib pro léčbu metastatického karcinomu ledviny

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: pokročilý renální karcinom, VEGF, MET, kabozantinib
Citace: Tomášek J. Kabozantinib pro léčbu metastatického karcinomu ledviny. Farmakoterapie 2017;13(2):286–290.

Souhrn

Kabozantinib je nový cílený lék s malou molekulou, který inhibuje tyrosinkinázy receptorů VEGF, MET, AXL a další tyrosinkinázy, jež mají vztah k nádorovému růstu (RET, FLT3, KIT či ROS); zacílením na dráhy AXL a MET je schopen překonat rezistenci vůči inhibici samotné dráhy VEGF. Účinnost a bezpečnost kabozantinibu v porovnání s everolimem ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým renálním karcinomem byly prokázány ve studii METEOR, ve které došlo při terapii kabozantinibem k signifikantnímu prodloužení přežití bez progrese i celkového přežití a ke zvýšení četnosti léčebných odpovědí. Na základě studie METEOR byl kabozantinib registrován pro terapii pokročilého karcinomu ledviny u dospělých, kteří již absolvovali léčbu cílenou na vaskulární endoteliální růstový faktor.

Literatura

Tomášek J. Kabozantinib pro léčbu metastatického karcinomu ledviny. Farmakoterapie 2017;13(2):286–290.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky