Ribociklib v léčbě metastatického karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: metastatický karcinom prsu, hormonální léčba, inhibitory CDK4/6, ribociklib
Citace: Petráková K. Ribociklib v léčbě metastatického karcinomu prsu. Farmakoterapie 2017;13(2):291–294.

Souhrn

Ribociklib je inhibitor cyklin-dependentní kinázy (CDK) 4/6. Je druhým inhibitorem CDK4/6, který byl schválen FDA k léčbě hormonálně dependentního pokročilého karcinomu prsu, a to na základě výsledků klinické studie III. fáze, vedené pod názvem MONALEESA-2. Studie srovnávala léčbu kombinací ribociklibu a letrozolu s kombinací letrozolu a placeba u postmenopauzálních pacientek s hormonálně dependentním pokročilým karcinomem prsu. Studie splnila primární cíl – ribociklib a letrozol snížily riziko progrese onemocnění nebo úmrtí o 44 % ve srovnání s letrozolem a placebem. Medián přežití bez progrese onemocnění nebyl ve skupině pacientek s ribociklibem dosažen, ve skupině s placebem činil 14,7 měsíce (HR 0,56; 95% CI: 0,43–0,72; p = 3,29 x 10–6 pro superioritu). Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky byly neutropenie, nevolnost, infekce a průjem.

Literatura

Petráková K. Ribociklib v léčbě metastatického karcinomu prsu. Farmakoterapie 2017;13(2):291–294.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky