Sunitinib v adjuvantní léčbě karcinomu ledviny

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Autoři - působiště: Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: renální karcinom, adjuvantní léčba, sunitinib
Citace: Fínek J. Sunitinib v adjuvantní léčbě karcinomu ledviny. Farmakoterapie 2017;13(2):295–298.

Souhrn

Sunitinib je zavedeným standardem léčby pacientů s metastatickým světlobuněčným renálním karcinomem. V nedávné době byl registrován také v adjuvantní terapii renálního karcinomu. Stalo se tak na podkladě výsledků randomizované dvojitě zaslepené studie III. fáze S-TRAC, ve které bylo při léčbě sunitinibem v porovnání s placebem dokumentováno signifikantní prodloužení přežití bez projevů onemocnění, terapie sunitinibem byla ovšem provázena také vyšším výskytem nežádoucích účinků. Velmi důležité proto bude indikovat tuto léčbu u vysoce motivovaných pacientů s vysokým rizikem a bez komorbidit, jež by omezovaly pravděpodobnost jejich přežití a neumožnily jim využít přínos z prodělané adjuvantní terapie.

Literatura

Fínek J. Sunitinib v adjuvantní léčbě karcinomu ledviny. Farmakoterapie 2017;13(2):295–298.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky