osimertinib

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Libor Havel
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
Klíčová slova: osimertinib, tyrosinkinázový inhibitor, nemalobuněčný karcinom plic, EGFR
Citace: Havel L. Osimertinib. Farmakoterapie 2017: 13(2):299–303.

Souhrn

Osimertinib je tyrosinkinázový inhibitor III. generace, v nedávné době registrovaný v České republice pro léčbu dospělých s nemalobuněčným karcinomem plic. Je indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic s prokázanou mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) T790M. Osimertinib se užívá perorálně 1x denně v dávce 80 mg (iniciální dávka). Osimertinib je dobře snášen a nežádoucí účinky jsou dobře zvládnutelné.

Literatura

Havel L. Osimertinib. Farmakoterapie 2017: 13(2):299–303.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky