Trifluridin/tipiracil pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: metastatický kolorektální karcinom, trifluridin/tipiracil, studie RECOURSE
Citace: Tomášek J. Trifluridin/tipiracil pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie 2017;13(2):304–306.

Souhrn

Základem léčby u většiny pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem je chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou. Pro nemocné s jinak vyčerpanými možnostmi protinádorové terapie, bez významných symptomů a v dobrém výkonnostním stavu jsou nyní k dispozici dva nové léky – trifluridin/tipiracil a regorafenib. Trifluridin/tipiracil je kombinovaný přípravek s komplexním mechanismem působení. Jeho účinnost a bezpečnost byly prokázány ve studii RECOURSE, ve které u výrazně předléčených pacientů signifikantně prodloužil přežití bez progrese i celkové přežití a neměl nepříznivý vliv na kvalitu života nemocných. Terapie byla dobře snášena a nežádoucí účinky byly zvládnutelné. Trifluridin/tipiracil je uveden jako možnost léčby ve všech respektovaných doporučeních – ESMO, NCCN i Modré knize České onkologické společnosti z roku 2017.

Literatura

Tomášek J. Trifluridin/tipiracil pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie 2017;13(2):304–306.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky