Nivolumab v léčbě maligního melanomu

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Alena Fialová
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Klíčová slova: imunoterapie, inhibitory kontrolních bodů imunitní odpovědi, PD-1, anti-PD-1, nivolumab, ipilimumab
Citace: Fialová A. Nivolumab v léčbě maligního melanomu. Farmakoterapie 2017
13(2):307–311.

Souhrn

Celková délka dožití byla u nemocných s metastazujícím maligním melanomem méně než jeden rok. Pokroky v terapii však dnes umožňují prodloužení doby života a získání kontroly nad onemocněním. Ukázalo se, že inhibitory kontrolních bodů imunitní odpovědi (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab) jsou účinné v protinádorové obraně prostřednictvím aktivace buněčné imunity, což však může způsobit charakteristické vedlejší účinky. Tento článek je zaměřen na léčbu anti-PD-1 protilátkou nivolumabem v monoterapii, podává přehled nových poznatků o používání kombinované léčby a poukazuje na nové režimy sekvenční terapie s cílem zvýšení účinnosti a omezení nežádoucích účinků léčby metastazujícího maligního melanomu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky