Problematika pravostranné primární lokalizace metastatického kolorektálního karcinomu v praxi

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. David Šulc
Autoři - působiště: Onkologické oddělení, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem
Klíčová slova: metastatický kolorektální karcinom, pravostranná primární lokalizace, stranovost, panitumumab, cetuximab, bevacizumab
Citace: Šulc D. Problematika pravostranné primární lokalizace metastatického kolorektálního karcinomu v praxi. Farmakoterapie 2017;13(2):318–323.

Souhrn

Nejnovější analýzy velkých studií s pacienty léčenými pro metastatický kolorektální karcinom naznačují, že pravostranná primární lokalizace nádoru je negativním faktorem v predikci účinku léčby anti-EGFR protilátkami. To může mít závažné důsledky pro běžnou klinickou praxi, včetně omezení možností indikace léčby anti-EGFR protilátkami. Článek přináší kritický pohled na tuto problematiku, zejména ve vztahu k validitě těchto analýz a k problematice pravostranných nádorů v praxi.

Literatura

Šulc D. Problematika pravostranné primární lokalizace metastatického kolorektálního karcinomu v praxi. Farmakoterapie 2017;13(2):318–323.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky