Současné postavení afatinibu v terapii nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Leona Koubková
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, mutace genu EGFR, afatinib
Citace: Koubková L. Současné postavení afatinibu v terapii nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2017
13(2):324–329.

Souhrn

Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) hraje důležitou roli ve vývoji a progresi lidských epiteliálních karcinomů, včetně nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Aktivace dráhy EGFR podporuje růst a progresi nádoru, stimuluje proliferaci nádorových buněk, produkci angiogenních faktorů, invazi a metastazování a tlumí apoptózu. Řada studií u NSCLC potvrdila prediktivní úlohu aktivačních mutací genu EGFR, především v exonech 19 a 21. Jejich přítomnost je jednoznačně spojena s vyšší účinností inhibitorů tyrosinkinázy (TKI) EGFR. K dispozici máme reverzibilní TKI EGFR 1. generace erlotinib a gefitinib, ireverzibilní TKI EGFR 2. generace afatinib a již také ireverzibilní TKI EGFR 3. generace osimertinib, jehož indikací je však především NSCLC s rezistentní mutací T790M.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky