Cílená léčba metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: metastatický kolorektální karcinom, cílená léčba, inhibice angiogeneze, inhibice EGFR
Citace: Tuček Š. Cílená léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie 2017;13(2):331–337.

Souhrn

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu prošla s příchodem přípravků cílené léčby do běžné denní praxe v posledních letech dynamickým rozvojem. Inhibice angiogeneze a kaskády EGFR spolu s dalšími cílenými zásahy do signálních drah či blokáda obranných mechanismů nádorových buněk, díky nimž se vyhýbají imunitní odpovědi, vede k lepším léčebným výsledkům. Tato moderní léčba je však velmi drahá a činí nemalé potíže systému úhrad za léčebnou péči.

Literatura

Tuček Š. Cílená léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie 2017;13(2):331–337.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky