Zapojení pacienta do volby i změny terapie je zakotveno v zákonu

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor:
Autoři: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL. M.
Autoři - působiště: Advokátní kancelář PwC Legal s.r.o., FHS UK Praha

Zákon respektuje právo pacienta rozhodnout se, jak chce nakládat se svým zdravím, a lékař se tím musí řídit. Pacient není pouze jakýmsi anonymním souborem příznaků, objektem léčby. Je to člověk, slovy nového Občanského zákoníku „příkazce", kterému má lékař poskytnout odborné informace tak, aby se pacient mohl sám rozhodnout, jakou léčbu podstoupí či nepodstoupí. Lékař odpovídá za to, že pacienta informoval o všech možnostech a podstatných důsledcích léčby, popř. nepodání léčby. Není však odpovědný za volbu, kterou pacient o svém zdraví učiní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky