Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu zlepšuje kontrolu nauzey a zvracení navozených chemoterapií v průběhu opakovaných cyklů chemoterapie

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Citace:

Mezinárodní guidelines pro prevenci
nauzey a zvracení navozených chemoterapií
(CINV) konzistentně doporučují kombinované
antiemetické režimy cílené na mnohočetné
molekulární dráhy zapojené v regulaci
CINV. Je-li podávána vysoce emetogenní
chemoterapie (HEC) nebo chemoterapie založená
na antracyklinech a cyklofosfamidu
(AC), má být preferována kombinace antagonistů
serotoninového receptoru (5-HT3 RA),
antagonistů neurokininového receptoru
(NK1 RA) a dexamethasonu.

Novinkou v prevenci CINV je perorálně
podávaná fixní kombinace NK1 RA netupitantu
a 5-HT3 RA palonosetronu (NEPA).
Palonosetron má v porovnání s jinými setrony
vyšší vazebnou afinitu, způsobuje internalizaci
receptoru NK1 a je schopen inhibovat
zkříženou signalizaci (tzv. cross-talk)
mezi receptory 5-HT3 a NK1. Vykazuje tak
synergické působení s NK1 RA, což se promítá
do jeho účinku i na oddálenou CINV.
Fixní kombinace NEPA má vzhledem
ke zjednodušení léčebného režimu rovněž
potenciál ke zlepšení adherence.

V předkládané studii byla prokázána
superiorita NEPA v porovnání se samotným
palonosetronem v prevenci CINV v průběhu
opožděné (za 25–120 hodin) i celkové
fáze (za 0–120 hodin) během prvního cyklu
chemoterapie. Zde jsou prezentovány výsledky
v následujících cyklech chemoterapie
během extenze studie.

Literatura

Mezinárodní guidelines pro prevenci
nauzey a zvracení navozených chemoterapií
(CINV) konzistentně doporučují kombinované
antiemetické režimy cílené na mnohočetné
molekulární dráhy zapojené v regulaci
CINV. Je-li podávána vysoce emetogenní
chemoterapie (HEC) nebo chemoterapie založená
na antracyklinech a cyklofosfamidu
(AC), má být preferována kombinace antagonistů
serotoninového receptoru (5-HT3 RA),
antagonistů neurokininového receptoru
(NK1 RA) a dexamethasonu.

Novinkou v prevenci CINV je perorálně
podávaná fixní kombinace NK1 RA netupitantu
a 5-HT3 RA palonosetronu (NEPA).
Palonosetron má v porovnání s jinými setrony
vyšší vazebnou afinitu, způsobuje internalizaci
receptoru NK1 a je schopen inhibovat
zkříženou signalizaci (tzv. cross-talk)
mezi receptory 5-HT3 a NK1. Vykazuje tak
synergické působení s NK1 RA, což se promítá
do jeho účinku i na oddálenou CINV.
Fixní kombinace NEPA má vzhledem
ke zjednodušení léčebného režimu rovněž
potenciál ke zlepšení adherence.

V předkládané studii byla prokázána
superiorita NEPA v porovnání se samotným
palonosetronem v prevenci CINV v průběhu
opožděné (za 25–120 hodin) i celkové
fáze (za 0–120 hodin) během prvního cyklu
chemoterapie. Zde jsou prezentovány výsledky
v následujících cyklech chemoterapie
během extenze studie.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky