Aktivita LDH u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem predikuje přínos léčby bevacizumabem po progresi

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V terapii pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) sehrává významnou úlohu antiangiogenní léčba. Z antiangiogenně působících látek byly do současné doby v této indikaci schváleny bevacizumab, nověji pak aflibercept a ramucirumab. Prokázán byl rovněž přínos terapie bevacizumabem podávaným po progresi v kombinaci s chemoterapií jinou, než jaká byla použita v 1. linii léčby. Prolongovaná inhibice angiogeneze po progresi prodlužuje přežití pacientů, toto prodloužení je však pouze mírné. Byly proto vyvíjeny snahy o identifikaci biomakerů, které by byly schopny spolehlivě predikovat přínos různých antiangiogenních léků, a umožnily tak zefektivnit terapii. Výsledky preklinických studií přitom naznačily, že potenciálním biomarkerem by mohla být aktivita laktátdehydrogenázy (LDH) v séru – hodnoty LDH jsou nepřímým markerem nádorové hypoxie a neoangiogeneze.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky