Nepřímé porovnání kombinace dabrafenibu a trametinibu vs. vemurafenibu a kobimetinibu u pacientů s metastatickým melanomem

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Metastatický melanom je nepříliš častým, avšak velmi agresivním typem kožního nádoru s vysokou mortalitou. V současné době představuje méně než 5 % z diagnostikovaných kožních nádorů, jeho výskyt však významně narůstá. Až u 70 % pacientů s melanomem, resp. u 50 % nemocných s pokročilým melanomem, lze prokázat přítomnost mutace genu BRAF, která vede k trvalé aktivaci dráhy MAPK. Výsledky léčby pacientů s melanomem s mutací BRAF se výrazně zlepšily v souvislosti se zavedením inhibitorů BRAF, tato léčba však má svá úskalí – v jejím průběhu dochází ke vzniku rezistence v důsledku reaktivace dráhy MAPK (na té se mohou podílet mutace genu RAS, amplifikace genu BRAF či alternativní splicing) a terapie může být spojena rovněž s výskytem sekundárních kožních nádorů. Inhibitory BRAF jsou proto kombinovány s inhibitory MEK, které brání vzniku rezistence i sekundárních nádorů. V současné době jsou v ČR k dispozici dvě různé kombinace inhibitorů BRAF a MEK, dabrafenib + trametinib a vemurafenib + kobimetinib, dosud přitom nebyla provedena žádná studie, která by přímo (tzv. head-to-head) porovnala jejich účinnost a bezpečnost.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky