Prediktivní faktory účinnosti léčby kombinací dabrafenibu a trametinibu u pacientů s maligním melanomem – poolovaná analýza randomizovaných studií

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Až u 40 % pacientů s pokročilým maligním melanomem (MM) jsou nacházeny mutace genu BRAF, které vedou ke konstitutivní aktivaci signální dráhy MAPK. Tuto dráhu lze účinně blokovat inhibitory BRAF a MEK, ke kterým patří mj. dabrafenib a trametinib. Účinnost a bezpečnost dabrafenibu v kombinaci s trametinibem byly demonstrovány v klinické studii II. fáze BRF113220 (část C) a v klinických studiích III. fáze COMBI-d a COMBI-v, v nichž bylo při použití kombinované léčby zaznamenáno zvýšení četnosti objektivních léčebných odpovědí (ORR) a prodloužení přežití bez progrese onemocnění (PFS) i celkového přežití (OS). Vysoká účinnost u pacientů s MM s mutacemi BRAF byla prokázána rovněž u kombinace vemurafenibu a kobimetinibu a dále u inhibitorů imunitních kontrolních bodů PD-1 a CTLA-4 nivolumabu, pembrolizumabu a ipilimumabu, které jsou indikovány rovněž u nemocných s MM bez mutací BRAF. Možnosti léčby pacientů s MM nesoucím mutace BRAF jsou tedy poměrně široké, není však známo, na základě jakých faktorů volit u konkrétního pacienta ten který lék.

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky