Význam režimu dávkování kyseliny zoledronové u nemocných s kostními metastázami

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Kyselina zoledronová je známým aminobisfosfonátem 3. generace s prokázaným příznivým vlivem na četnost kostních příhod a bolesti kostí u nemocných s kostními metastázami. Optimální frekvence dávkování je však i navzdory mnohaletým zkušenostem stále předmětem diskusí. Nyní ale máme k dispozici nové výsledky randomizované otevřené studie s 1 822 nemocnými s metastazujícím karcinomem prsu či prostaty nebo s mnohočetným myelomem, kterým byla tato látka podávána jednou za 4 nebo za 12 týdnů. Dvouleté sledování dokončilo 795 osob. V tomto období se nejméně jedna kostní příhoda objevila u 29,5 % osob léčených 1x za čtyři týdny a u 28,6 % osob léčených v méně frekventním režimu, který tak prokázal svoji non-inferioritu (p < 0,001). Skóre bolesti, výkonnost nemocných, výskyt zhoršené činnosti ledvin či osteonekrózy čelisti se přitom mezi oběma rameny studie nelišily.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky