Decitabin a mutace TP53 v léčbě akutní myeloidní leukemie a myelodysplastického syndromu

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Stanovení pravděpodobnosti dosažení pozitivní odpovědi na léčbu decitabinem u nemocných s akutní myeloidní leukemií (AML) či myelodysplastickým syndromem (MDS) je značně složité. Nyní proto bylo 116 dospělých osob s AML/MDS léčených decitabinem cíleně vyšetřeno na přítomnost somatických mutací s cílem najít možnou souvislost s dosaženou mírou terapeutické odpovědi. Decitabin byl podáván v deseti měsíčních cyklech v dávce 20 mg/m2/den. Příznivá odpověď na léčbu byla vyšší u osob s nepříznivým cytogenetickým profilem – 67 % vs. 34 % (p < 0,001) a rovněž u osob s mutacemi TP53 (v porovnání s nemutovaným TP53) – 100 % vs. 41 % (p < 0,001). Dosažený účinek sice nebyl dlouhodobě setrvalý, nicméně i tak je dané zjištění jistě prognosticky zajímavé.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky