Budoucí léčba reakce štěpu proti hostiteli tamibarotenem?

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Reakce štěpu proti hostiteli (GVHD – graft-versus-host disease) je nejvýznamnější příčinou pozdní mortality a úmrtí u nemocných podstupujících alogenní transplantaci buněk kostní dřeně (HSCT). Kyselina retinová a její deriváty přitom vykazují schopnost ovlivňovat buněčný cyklus, respektive zasahovat do buněčné diferenciace, a nacházejí proto své uplatnění mj. v léčbě akutní promyelocytární leukemie. Derivát této kyseliny, tamibaroten, mj. down-reguluje diferenciaci buněk Th1 i Th17, což v pilotních experimentech vede k potlačení GVHD. S odkazem zejména na preklinická data byla v loňském roce zahájena studie II. fáze, ve které je hodnocena účinnost tamibarotenu u nemocných s chronickou GVHD nereagujících na léčbu kortikosteroidy. Ten je zde podáván v dávce 4 mg/den po dobu 24 týdnů. Průběžné výsledky lze očekávat nejdříve koncem tohoto roku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky