Kyselina all-trans retinová přínosem u nemocných s akutní myeloidní leukemií

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Potenciál terapeutického využití kyseliny all-trans-retinové (ATRA) je diskutován u řady onemocnění. Zřejmě nejnověji je nyní skloňována při využití v kombinaci s chemoterapií u mladších nemocných s akutní myeloidní leukemií. Ti byli v recentní otevřené studii (n = 1 100) randomizováni k intenzivní chemoterapii kombinované s ATRA (45 mg/m2 6.–8. den; 15 mg/m2 9.–21. den) nebo bez ní. Medián sledování činil 5,2 roku. Analýzou intention-to-treat (ITT) nebyl mezi oběma rameny studie zjištěn žádný rozdíl ve vztahu k celkovému přežití či relapsu/progresi onemocnění. Předem definovaná per-protocol analýza však odhalila lepší výstupy u nemocných s přítomnou mutací NPM1, a to ve vztahu jak k přežití bez výskytu příhod (p = 0,05), tak i k celkovému přežívání (p = 0,03).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky