Nilotinib v léčbě nově diagnostikované chronické myeloidní leukemie

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Nilotinib je nízkomolekulární perorálně účinný inhibitor tyrosinkináz 2. generace. Inhibuje bcr-abl tyrosinkinázu, enzym, jehož patologická aktivita je spojena s patogenezí chronické myeloidní leukemie. U nově diagnostikované CML v chronické fázi je indikován jako léčivo první volby, u CML v chronické a akcelerované fázi je možné jej nasadit až po předchozím selhání imatinibu. Jeho účinnost však byla nyní prospektivně hodnocena u nemocných s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi, a to v dávce 300 mg 2x denně (n = 112). Během 12 měsíců sledování bylo dosaženo velké molekulární odpovědi u 66,1 % nemocných a 22,3 % pacientů dosáhlo významné molekulární odpovědi. V tomto období pouze u jednoho pacienta onemocnění progredovalo do fáze blastické krize a dva nemocní zemřeli. Bezpečnostní profil nilotinibu se významně neodlišoval od profilu při využití v jiných indikacích – nejčastěji bylo pozorováno zvýšení hladin bilirubinu, alaninaminotransferázy a triacylglycerolů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky