Hledá se vhodné antibiotikum pro nemocné s febrilní neutropenií – zn. „spěchá“

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

V řadě zemí je v léčbě febrilní neutropenie iniciálně tradičně nasazována léčba benzylpenicilinem společně s aminoglykosidovým antibiotikem, což koresponduje se snahou dosáhnout cidního účinku na co nejširší spektrum bakterií. Aktuálně byla porovnávána účinnost benzylpenicilinu plus aminoglykosidu a karbapenemového antibiotika meropenemu u dospělých nemocných s lymfomem či leukemií (n = 322). Stabilizace klinického stavu bylo dosaženo u 95 % nemocných léčených kombinační léčbou, u meropenemu šlo o 82 % (p < 0,001). U nemocných léčených kombinací dosahovala 30denní úmrtnost hodnoty 3,4 %, při léčbě meropenemem nezemřel žádný pacient (p < 0,03).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky