Nový glitazon na scéně: lobeglitazon

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Glitazony jsou dnes okrajovou skupinou antidiabetik, neboť v ČR jsou v současnosti reprezentovány pouze pioglitazonem. Z pohledu mechanismu účinku je u těchto látek zajímavý agonismus na receptorech PPAR-γ, na základě čehož lze usuzovat mj. rovněž na přínos u nemocných s nefropatií nebo fibrózou ledvin. Právě v léčbě renální tubulointersticiální fibrózy (unilaterálně navozené podvazem ureteru) byl nyní u myší testován nový zástupce – lobeglitazon. Dle histologického vyšetření ledvin významně zabraňoval rozvoji atrofie a fibrotizaci ledvin. Dále se ukázalo, že potlačoval up- regulaci fosforylace Smad-3, aktinu hladkých svalových buněk, inhibitoru aktivátoru plazminogenu 1 a kolagenu typu 1. Z následných experimentů u potkanů navíc vyplývá jeho možný inhibiční vliv na signální cestu TGF-β/Smad. Lze tak předpokládat, že v budoucnu budeme o glitazonech slýchat mnohem častěji.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky