Význam inzulinu degludek a liraglutidu ve fixním poměru při diabetu 2. typu

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

V rámci recentně publikované post-hoc analýzy byl zjišťován vliv podávání inzulinu degludek a liraglutidu ve fixním poměru na fluktuaci hodnot glykemie oproti degludeku, respektive liraglutidu, v monoterapii. Pro tyto účely byl stanoven glykemický profil nemocných ve dvou randomizovaných klinických studiích. Kombinovaná léčba vedla k dosažení lepší kontroly glykemie ve stanoveném rozpětí 3,9–9,0 mmol/l ve srovnání s inzulinem degludek ve všech předem definovaných preprandiálních i postprandiálních měřených intervalech, a totéž platilo i pro hodnocený 24hodinový glykemický profil. Obdobné výsledky byly dosaženy také při srovnání s monoterapií liraglutidem. Kombinovaná léčba rovněž omezovala intersticiální fluktuace koncentrace glukózy a stejně tak i její postprandiální přírůstek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky