Editorial

Monografie: Neuroendokrinní nádory / 2017 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Autoři: MUDr. Eva Sedláčková, MBA
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Vážení a milí čtenáři, snad každý medik a lékař si z výuky na lékařské fakultě vzpomene na existenci karcinoidu, inzulinomu, glukagonomu a dalších nádorů s hormonální produkcí a na jejich symptomy. V praxi se však s tímto typem nádorů setkává velmi zřídka, a tak jen zasvěcení vědí, že do velmi heterogenní skupiny neuroendokrinních nádorů patří i nádory nefunkční bez hormonální produkce a rovněž neuroendokrinní karcinomy. Neuroendokrinní nádory mohou mít původ nejen ve slinivce břišní a tenkém střevě, ale prakticky kdekoliv. O trochu lépe na tom byla se znalostmi skupina specialistů různých oborů, když v roce 1998, s příchodem Somatulinu (lanreotid, depotní analog sandostatinu) na český trh, byla díky iniciativě firmy Ipsen založena neformální Karcinoidová skupina. Tato skupina za vydatné podpory farmaceutické společnosti a díky neutuchajícímu entusiasmu její zástupkyně MUDr. Janetty Filové formulovala postupně zásady diagnostiky a terapie neuroendokrinních nádorů u nás a navázala spolupráci s evropskou organizací ENETS (European NeuroEndocrine Tumor Society). Mezi zakládajícími členy Karcinoidové skupiny byli např. endokrinolog prof. Josef Marek ze III. interní kliniky VFN, patolog prof. Václav Mandys z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, gastroenterolog MUDr. Oldřich Louthan ze IV interní kliniky VFN a mnoho dalších. O neuroendokrinních nádorech se začalo přednášet a psát, nemocní byli soustřeďováni na specializovaných pracovištích – zkrátka neuroendokrinní nádory vstoupily do povědomí lékařské a částečně i laické veřejnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky