Historie registru neuroendokrinních nádorů v České republice

Monografie: Neuroendokrinní nádory / 2017 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Autoři: MUDr. Jaroslava Barkmanová
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Zdravotnické registry v České republice mají dlouholetou historii, třebaže při každé změně legislativy se stále řeší, která data je možné shromažďovat bez vědomí pacienta, popřípadě k čemu je nutný informovaný souhlas. Obecně vzato jsou tyto registry velmi užitečné, protože přinášejí cenné informace související s plánováním zdravotní péče. Konkrétně v onkologii šlo před několika lety o vznik 12 lékových registrů, které se staly zdrojem informací jak pro kliniky, tak pro plátce péče. Základem pro vytvoření takové databáze byl Národní onkologický registr České republiky (NOR ČR) s celoplošným pokrytím. Důvodem k založení dalšího specializovaného onkologického registru mimo NOR však může být např. i snaha o podchycení pacientů se vzácnými, resp. méně často se vyskytujícími nádory. To byl i případ vzniku registru neurondokrinních nádorů (NEN).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky