Diagnostické postupy u neuroendokrinních nádorů

Monografie: Neuroendokrinní nádory / 2017 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Autoři: MUDr. Pavel Vítek, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: Protonové centrum, Praha

Souhrn

Neuroendokrinní nádory (NET) představují heterogenní skupinu nádorů, charakterizovanou několika specifiky:

  • paraendokrinní aktivitou, resp. uvolňováním několika mediátorů 5-hydroxytryptaminu, gastrinu, inzulinu, glukagonu, vazoaktivního intestinálního polypeptidu (VIP) a dalších;
  • přítomností somatostatinových receptorů (SSTR) několika typů (1–5);
  • primární lokalizací v různých orgánech dutiny hrudní i břišní;
  • různou dynamikou růstu od indolentní po vysoce agresivní;
  • metastatickým potenciálem patrným i u špatně detekovatelných malých primárních lézí.

S těmito specifiky souvisí i volba a možnosti diagnostických postupů u NET, které se stejně jako u ostatních nádorů zaměřují na detekci, lokalizaci a určování rozsahu onemocnění, resp. staging, monitorování léčebného účinku, popřípadě i na predikci účinnosti léčby. Diagnostické postupy spadají do základních skupin (mimo bioptické analýzy, které nejsou předmětem tohoto sdělení):

  • endoskopická vyšetření;
  • analýza biomarkerů;
  • zobrazovací vyšetření (CT, magnetická rezonance [MR], ultrasonografie [USG]);
  • funkční zobrazovací vyšetření.

Tento soubor postupů umožňuje racionální stratifikaci nemocných pro volbu adekvátní léčebné modality.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky