Terapie neuroendokrinních nádorů pomocí otevřených zářičů

Monografie: Neuroendokrinní nádory / 2017 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Autoři: MUDr. David Zogala
Autoři - působiště: Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Terapie nádorů pomocí otevřených zářičů spočívá v podání léčivého přípravku (radiofarmaka – RF), který se skládá z radioaktivního izotopu navázaného na neaktivní vazebnou molekulu. Vazebná molekula zajišťuje transport zářiče (β minus, popř. α) do nádorových buněk, kde je lokální iradiací navozena radionekróza. V některých případech není přítomnost vazebné molekuly nutná, využívá se fyziologických vlastností samotného radioizotopu (131I pro léčbu diferencovaných karcinomů štítné žlázy). Pro neuroendokrinní nádory (NET) je v ČR dostupná terapie nádorů vycházejících z chromafinní tkáně pomocí 131I-MIBG; léčba pomocí značených analogů somatostatinu (peptidová radionuklidová receptorová terapie – PRRT) v ČR v současné době povolena není, je však dobře zavedenou metodou pro pokročilé gastropankreatické a plicní NET ve vyspělých státech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky