Mezinárodní doporučení pro léčbu lokálně pokročilých a metastatických neuroendokrinních nádorů

Monografie: Neuroendokrinní nádory / 2017 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková
Autoři - působiště: Interní, hematologická a onkologická klinika FN, Brno

Souhrn

Neuroendokrinní tumory (NET) patří mezi vzácná nádorová onemocnění. Jedná se o heterogenní skupinu nádorů s různými klinickými symptomy, lokalizací a prognózou. Jejich incidence je nízká, ale neustále stoupá. Prevalence je poměrně vysoká, protože průběh onemocnění je velmi často indolentní. Nejčastější primární lokalizací NET jsou kličky tenkého střeva a pankreas. V době stanovení diagnózy tyto nádory bývají často lokálně pokročilé nebo již mají založené vzdálené metastázy. Léčba vychází z guidelines ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society). Tato doporučení vycházejí z expertních názorů a nekontrolovaných studií, ale i ze závěrů randomizovaných studií III. fáze publikovaných v nedávných letech. Tyto výsledky vedly k zavedení nových léků do terapeutických algoritmů.

Nejčastějšími neuroendokrinními nádory jsou nádory tenkého střeva („midgut" NET) a nádory pankreatu, v době diagnózy mají ve 40–50 % založené vzdálené metastázy, nejčastějším místem metastazování jsou játra a lymfatické uzliny. Optimální terapeutický přístup se opírá jednak o chirurgické metody (cytoredukce), jednak o lokoregionální nebo ablační metody (embolizace, chemoembolizace, radiofrekvenční ablace, radioembolizace). Zde doporučení vychází z expertních doporučení a nekontrolovaných studií. Výsledky prospektivních randomizovaných studií vzhledem k raritní diagnóze zatím nejsou k dispozici. Systémová léčba spočívá v podávání somatostatinových analog (SSA) a cílených léčiv (tyrosinkinázový inhibitor sunitinib, inhibitor mTOR everolimus), v chemoterapii a terapii radioizotopy. Doporučení vychází z výsledků randomizovaných studií II. a III. fáze (studie CLARINET, PROMID, RADIANT-3, RADIANT-4, NETTER-1) publikovaných v posledních letech i z prospektivních studií a názorů expertů.

Cytoredukční chirurgický výkon je metodou volby u nemocných s nekontrolovatelnými funkčními tumory, u nichž nebylo dosaženo kontroly onemocnění SSA. U nefunkčních NET mají prospěch z cytoreduční chirurgie nemocní, u kterých onemocnění v průběhu šesti měsíců neprogredovalo a u nichž hrozí symptomy z lokálního růstu nádoru (střevní neprůchodnost, útlak žlučových cest). U symptomatických NET grade (G) 1–2 s mnohočetným metastatickým postižením jater je indikována embolizace (embolizace, chemoembolizace, radioembolizace). Cílem je zmenšení nádorové masy a tím snížení nadprodukce peptidů. Radiofrekvenční ablace (RFA) vede ke snížení masy tumoru, možnost jejího provedení je však limitována velikostí ložiska (do 3 cm).

Transplantaci jater lze zvažovat u mladých nemocných, v případě nekontrolovatelného karcinoidového syndromu nebo v případě expanzivního postižení jater nereagujícího na systémovou terapii či metody lokální ablace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky