Atypická lokalizace metastázy plicního neuroendokrinního nádoru

Monografie: Neuroendokrinní nádory / 2017 (Obsah)
Rubrika: Monografie

Souhrn

Neuroendokrinní nádory (NEN) tvoří různorodou skupinu tumorů, které vycházejí z buněk difuzního neuroendokrinního systému (NES). Buňky NES vznikají přímo v jednotlivých tkáních ze zárodečných pluripotentních buněk. Můžeme je najít disperzně rozptýlené v celém organismu, a proto i NEN nacházíme v mnoha různých lokalizacích. Převážná většina z nich se vyskytuje v gastroenterologické lokalizaci včetně pankreatu (GEP-NEN), z hlediska embryonálního vývoje střeva k nim však řadíme také nádory v bronchiální lokalizaci nebo méně obvyklých lokalizacích (ovarium apod.). Diagnostickým problémem bývají někdy metastázy těchto nádorů, zejména pokud se vyskytnou v neobvyklé lokalizaci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky