Zkušenosti s léčbou plicního neuroendokrinního nádoru everolimem

Monografie: Neuroendokrinní nádory / 2017 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Autoři: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Souhrn

Everolimus, perorální inhibitor mTOR, je první protinádorový lék, jehož účinek byl ověřen klinickou studií III. fáze v léčbě dobře diferencovaných, pokročilých, hormonálně neaktivních progredujících plicních NET (RADIANT-4). Do studie bylo zařazeno celkem 302 pacientů s NET plic nebo gastrointestinálního traktu. Nemocní byli randomizováni k užívání everolimu v dávce 10 mg denně (205 pacientů, z toho 63 pacientů s NET plic, tedy 31 %) nebo placeba (97 pacientů, z toho 27 pacientů s NET plic, tedy 28 %). Origo nádoru se nejčastěji nacházelo v plicích, ileu a rektu. Medián přežití bez progrese onemocnění (PFS) činil 11,0 měsíců ve skupině pacientů užívajících everolimus a 3,9 měsíce ve skupině nemocných na placebu. Stabilizace onemocnění představovala nejlepší celkovou odpověď u 165 pacientů (81 %) ve skupině léčené everolimem a u 62 pacientů (64 %) ve skupině užívající placebo.

Dokladem účinnosti everolimu je prezentovaná kazuistika mladého pacienta s různou diferenciací neuroendokrinního nádoru plic v různých metastázách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky