Léčba pacientky s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou natalizumabem

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Léčba roztroušené sklerózy
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Zbyšek Pavelek
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Autoři - působiště: Neurologická klinika LF a FN, Hradec Králové

Souhrn

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující centrální nervový systém. Jedná se o onemocnění autoimunitní povahy, které je svými klinickými projevy značně heterogenní. Terapie RS zahrnuje symptomatickou léčbu, léčbu relapsu onemocnění (kortikosteroidy nebo plazmaferéza) a léčbu modifikující průběh onemocnění (DMD – disease modifying drugs), která snižuje počet relapsů, snižuje riziko progrese disability a má příznivý vliv na radiologické parametry (ovlivnění objemu lézí, počtu aktivních lézí a zpomalení atrofie mozku).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky