sledoČasový průběh účinnosti glatiramer acetátu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou – post hoc analýza studie GALA

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Léčba roztroušené sklerózy
Obor: Neurologie

Glatiramer acetát (GA) je chorobu modifikující lék schválený v 1. linii léčby pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS). Do roku 2014 byl dostupný pouze v dávkování 20 mg denně s. c., později však byl registrován rovněž v dávkování 40 mg 3x týdně s. c. Účinnost tohoto režimu byla demonstrována ve studii GALA (Glatiramer Acetate Low-frequency Administration), ve které bylo při terapii GA v porovnání s placebem zaznamenáno signifikantní 34,4% snížení roční četnosti relapsů (ARR), 44,8% snížení kumulativního počtu Gd-enhancujících T1 lézí a 34,7% snížení počtu nových či zvětšených T2 lézí (p < 0,0001 pro všechna porovnání). Léčba GA v dávce 40 mg 3x týdně je spojena rovněž s nižší frekvencí reakcí v místě vpichu a nežádoucích účinků souvisejících s injekcí, má proto potenciál ke zlepšení snášenlivosti, adherence a celkových léčebných výsledků. Velmi důležitým parametrem při výběru terapie je také rychlost nástupu jejího účinku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky