Účinnost a bezpečnost teriflunomidu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou – metaanalýza

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Léčba roztroušené sklerózy
Obor: Neurologie

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění charakterizované destrukcí myelinových pochev s následným poškozením příslušných axonů; na těchto procesech se přitom podílejí autoreaktivní CD4+ a CD8+ T-lymfocyty, B-lymfocyty, makrofágy, protilátky a různé cytokiny. Celosvětová incidence RS činí 2,8 případu na 100 000 obyvatel. Symptomy RS významně ovlivňují kvalitu života pacientů, onemocnění má rovněž značný ekonomický dopad.

V 1. linii léčby relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) jsou již dlouhou dobu využívány chorobu modifikující léky (DMT) interferon-β a glatiramer acetát. K nim se nově zařadil také teriflunomid, který se na rozdíl od předchozích aplikuje perorálně, a není proto spojen s rizikem lokálních reakcí v místě vpichu. Teriflunomid je imunomodulační látka s protizánětlivými účinky, jež selektivně a reverzibilně inhibuje mitochondriální enzym dihydroorotátdehydrogenázu, potřebný pro syntézu pyrimidinů. Tím snižuje také proliferaci aktivovaných B- a T-lymfocytů, které syntézu pyrimidinů k růstu potřebují. Přesný mechanismus účinku teriflunomidu u RS není přesně znám, je však založen na snížení počtu lymfocytů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky