Ocrelizumab vs. interferon-β1a u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou – studie OPERA I a OPERA II

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Léčba roztroušené sklerózy
Obor: Neurologie

Souhrn

V patogenezi roztroušené sklerózy (RS) se významně uplatňují B-lymfocyty – jejich aktivita zde zahrnuje prezentaci antigenů, tvorbu autoprotilátek, ovlivnění hladin cytokinů a formaci ektopických agregátů lymfoidní tkáně v mozkových plenách, které zřejmě přispívají ke kortikální demyelinizaci a neurodegeneraci. Prekursory B-lymfocytů, zralé B-buňky a paměťové B-lymfocyty (nikoliv však lymfoidní kmenové buňky a plazmatické buňky) nesou na svém povrchu znak CD20, přičemž právě na tuto molekulu je cílena humanizovaná monoklonální protilátka ocrelizumab, která byla syntetizována jakožto nástupce chimérické anti-CD20 protilátky rituximabu za účelem snížení jeho imunogenity. Ocrelizumab vede k selektivní depleci CD20-pozitivních B-buněk, čehož je navozeno pomocí na protilátkách závislé buňkami zprostředkované fagocytózy, na protilátkách závislé buňkami zprostředkované cytotoxicity (ADCC), na komplementu závislé cytotoxicity (CDC) a indukce apoptózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky