Trazodon v léčbě deprese

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Dne 30. března 2017 se v prostorách Tančícího domu v Praze uskutečnilo odborné sympozium společnosti Angelini, nazvané Trazodon v léčbě deprese. V průběhu sympozia vystoupili prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (CEITEC-MU, Psychiatrická klinika FN, Brno; Katedra neurologie a psychiatrie LF, Univerzita Ostrava; Oddělení psychiatrie, FN Ostrava) a O. Univ. Prof. DDr. h. c. Dr. Siegfried Kasper (Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien, Vídeň, Rakousko).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky