Jak pokračovat v léčbě renálního karcinomu po selhání blokády VEGF v 1. linii?

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

Ve dnech 27.–29. dubna 2017 se v Brně uskutečnily již XL. Brněnské onkologické dny společně s XXXI. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky. V rámci kongresu, 28. dubna, se konalo také satelitní sympozium společnosti Ipsen nazvané Jak pokračovat v léčbě renálního karcinomu po selhání blokády VEGF v 1. linii. V průběhu sympozia, jemuž předsedala doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA (Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha), prezentovali svá sdělení doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha), MUDr. Alexander Poprach, Ph.D. (Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF, Brno), a MUDr. Jana Katolická, Ph.D. (Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky