Trifluridin/tipiracil v léčbě kolorektálního karcinomu

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Martin Šafanda
doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.
Autoři - působiště: Oddělení klinické onkologie Nemocnice na Homolce, Praha

Souhrn

Kolorektální karcinom (CRC) je třetí nejčastější nádor u mužů a druhý nejčastější u žen a celosvětově představuje 10 % všech nádorů. Je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz a ve všech vyspělých státech jeho incidence setrvale narůstá. Česká republika navíc zaujímá přední místa v mezinárodním srovnání. Podle nejnovějších údajů z databáze GLOBOCAN z roku 20123 je v evropském přehledu česká populace mužů na 3. místě za Slovenskem a Maďarskem, česká populace žen je na 10. nejvyšší pozici v Evropě. Incidence je asi 1,4krát vyšší u mužů. V roce 2014 činila incidence CRC v ČR 79,09/100 000 obyvatel a mortalita 38,15/100 000 obyvatel. V absolutních číslech bylo v roce 2014 diagnostikováno 8 160 nových případů CRC. Ačkoliv incidence stagnuje, resp. mírně stoupá, mortalita pozvolna klesá.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky