Déle trvající léčebný přínos sorafenibu ve 3. linii léčby u pacienta s metastatickým renálním karcinomem

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Igor Richter
Autoři - působiště: Onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec

Souhrn

Sorafenib (Nexavar) je multikinázový inhibitor, který má jak antiproliferační, tak antiangiogenní vlastnosti. Inhibuje aktivitu cílových receptorů přítomných v nádorových buňkách (CRAF, BRAF, V600E BRAF, c-KIT, a FLT-3) a v cévním systému tumoru (CRAF, VEGFR-2, VEGFR-3 a PDGFR-β).

Sorafenib je aktuálně indikován v 1. linii terapie metastazujícího karcinomu ledviny u pacientů, u nichž je prvoliniová léčba cytokiny prokazatelně (popisem v klinické dokumentaci pacienta) kontraindikována a zároveň je prokazatelně (popisem v klinické dokumentaci pacienta) nevhodné či netolerované podání sunitibu. Sorafenib je ve 2. linii terapie metastazujícího karcinomu ledviny hrazen po selhání cytokinové léčby (interferonem-α, nebo interleukinem 2, nebo kombinací). Přípravek může být podáván pacientům, kteří vykazují výkonnostní stav podle ECOG 0–1 a jsou bez metastáz v CNS.

Na Onkologickém oddělení Krajské nemocnice Liberec patří sorafenib k základnímu armamentariu terapie metastatického karcinomu ledviny (mRCC). Níže uvádíme kazuistiku pacienta s mRCC, který je léčen sorafenibem od července 2014 až dosud s léčebným účinkem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky