Koncepce sekvenční léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty, kazuistika

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

V počátečním období léčby generalizovaného karcinomu prostaty můžeme onemocnění považovat za hormon- -senzitivní. V tomto období je základním přístupem k léčbě tzv. primární androgenní deprivace, za což považujeme aplikaci antagonisty/agonisty LHRH nebo provedení chirurgické kastrace. Cílem je dosažení kastrační hladiny testosteronu. Dle nověji publikovaných studií je možno již ve stadiu hormon-senzitivního onemocnění u pacientů s generalizovaným rizikovým karcinomem prostaty uplatnit časné zařazení chemoterapie s docetaxelem v prvních čtyřech měsících od zahájení androgendeprivační léčby.

Dobrá odpověď na androgendeprivační terapii končí asi po dvou až třech letech, poté se rozvíjí hormon-rezistentní onemocnění. Tento stav se projevuje tak, že onemocnění přestává odpovídat na primární androgenní deprivaci. Navozená androgenní deprivace se však neukončuje, u pacienta udržujeme nadále tzv. permanentní kastrační stav. Poněvadž si buňky karcinomu prostaty ponechávají i nadále určitou citlivost na hormonální manipulaci, říkáme přesněji, že pacienti se dostávají do fáze onemocnění tzv. kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC). CRPC je podle guidelines Evropské urologické asociace definován dosaženou kastrační hladinou testosteronu < 50 ng/ml nebo 1,7 nmol/l v séru spolu s jedním z následujících kritérií:

  • biochemická progrese: tři následné vzestupy PSA (při PSA > 2 μg/l) v odstupu minimálně jednoho týdne; výsledné zvýšení PSA je 2x o 50 % nad nadir;

nebo

  • radiologická progrese: nález dvou nebo více nových kostních lézí prokazatelných na kostním scanu;

nebo

  • progrese lézí měkkých tkání dle kritérií RECIST.

V případě průkazu metastatického CRPC (mCRPC) je dle současných guidelines indikována systémová léčba. Díky výsledkům nových klinických studií máme v současné době definovány čtyři možnosti pro použití v sekvenční léčbě mCRPC, u kterých byl prokázán přínos zohledněný v prodlouženém přežití. Tímto se mCRPC stává chronickým ovlivnitelným onemocněním. Naším úkolem je nabídnout pacientovi optimální sekvenci v léčbě tak, aby ze zvoleného postupu měl maximální prospěch. V léčbě mCRPC se uplatňují systémová chemoterapie (docetaxel, kabazitaxel), léky ze skupiny ARTA (androgen receptor targeted agents – abirateron acetát, enzalutamid) a aplikace α-zářiče (radium-223). Imunoterapie (Sipuleucel-T) není v ČR dostupná.

Z tradičních důvodů se léčba mCRPC rozděluje na období v prechemo indikaci (před podáním docetaxelu) a v tzv. postchemo indikaci (po docetaxelu). Zvolená léčba záleží na pokročilosti onemocnění, celkovém stavu, přítomnosti či nepřítomnosti symptomů onemocnění a lokalizaci metastatického onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky