Ixekizumab

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Dermatologie
Autoři: MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
Autoři - působiště: I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: ixekizumab, interleukin-17A, psoriáza
Citace: Slonková V. Ixekizumab. Farmakoterapie 2017;13(3):454–457.

Souhrn

Psoriáza je chronické imunitně zprostředkované zánětlivé kožní onemocnění, v jehož imunopatogenezi je klíčovým efektorovým cytokinem interleukin-17A. Inhibitory interleukinu-17 tvoří nejnovější skupinu monoklonálních protilátek schválených k léčbě středně těžké až těžké chronické psoriázy. Ixekizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka typu IgG4, která se s vysokou afinitou a specificitou váže na interleukin-17A. Ixekizumab je indikován pro léčbu středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Ixekizumab má dobrý bezpečnostní profil a vede k rychlému klinickému zlepšení. Účinnost ixekizumabu je vyšší než účinnost všech doposud schválených přípravků k léčbě lupénky. Většina pacientů (90 %) dosáhne PASI 75. Ixekizumab tak představuje účinnou léčbu pro středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázu.

Literatura

Slonková V. Ixekizumab. Farmakoterapie 2017;13(3):454–457.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky