Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
MUDr Monika Gregová
Autoři - působiště: Revmatologický ústav a Revmatologická klinika, 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: revmatoidní artritida, tocilizumab, biologická léčba
Citace: Ciferská H, Gregová M. Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy. Farmakoterapie 2017;13(3):487–495.

Souhrn

Tocilizumab (TCZ) je monoklonální protilátka proti receptoru pro interleukin-6 (IL-6) schválená v terapii revmatoidní artritidy (RA). IL-6 hraje významnou úlohu v patogenezi RA a podílí se na celé řadě prozánětlivých kaskád vedoucích ke vzniku chronické autoimunitní zánětlivé odpovědi a v konečné fázi i ke strukturálnímu kloubnímu poškození. TCZ lze podávat ve dvou formách se srovnatelnou účinností i bezpečností – intravenózní a subkutánní. TCZ se jeví jako dobrá terapeutická volba u těch nemocných, u nichž došlo k selhání nejen chorobu modifikujících léků, ale i biologické terapie. Tato práce podává přehled o účinnosti a bezpečnosti TCZ u různých skupin pacientů s RA včetně nemocných, u kterých selhala předchozí léčba biologiky.

Literatura

Ciferská H, Gregová M. Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy. Farmakoterapie 2017;13(3):487–495.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky