Nová doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy

Číslo: 3 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: revmatoidní artritida, doporučené postupy, chorobu modifikující antirevmatická léčba, remise, biologická léčba
Citace: Šenolt L. Nová doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy. Farmakoterapie 2017;13(3):496–500.

Souhrn

V letošním roce vydaly Evropská liga proti revmatismu a Česká revmatologická společnost přepracovaná Doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy (RA). Důraz je kladen na včasnou diagnostiku onemocnění a okamžité zahájení účinné terapie. Strategie léčby se řídí posuzováním aktivity onemocnění pomocí kompozitních indexů v pravidelných časových intervalech. Je doporučováno dosažení alespoň 50% snížení aktivity onemocnění do tří měsíců a remise (alternativně nízké klinické aktivity) zpravidla do šestého měsíce od zahájení léčby. Doporučuje se zahájit monoterapii metotrexátem, při kontraindikaci nebo nesnášenlivosti zvážit nasazení leflunomidu nebo sulfasalazinu. Při vysoké aktivitě se na počátku onemocnění (někdy také při relapsu etablované RA) doporučuje zvážit glukokortikoidy, kromě nízkých dávek se připouštějí i dávky střední a vysoké, ale jejich podávání by mělo ideálně trvat kratší dobu než tři měsíce, rozhodně ne déle než šest měsíců. Po selhání této iniciální strategie se další postup řídí přítomností nepříznivých prognostických faktorů (vysoká aktivita nemoci, pozitivita autoprotilátek a časné erozivní poškození kloubů). Pokud nejsou přítomny, lze zvážit změnu na jiný konvenční syntetický chorobu modifikující antirevmatický lék, eventuálně jejich kombinaci. U nemocných s nepříznivými prognostickými faktory je na místě zvážit přidání biologické léčby (inhibitory TNF-α, abatacept, tocilizumab a za některých okolností i rituximab) nebo nasazení cíleného syntetického léku (inhibitory Janusových kináz). Biosimilární léky jsou považovány za rovnocenné referenčním originálním biologickým lékům. U nemocných v setrvalé remisi (minimálně půl roku), kteří již nejsou léčeni glukokortikoidy, je možné zvážit snížení dávky biologického léku nebo prodloužení intervalu podávání. Úplné vysazení biologického léku vede často ke vzplanutí nemoci. Doporučené postupy představují praktický návod, jak ve většině případů postupovat při léčbě pacientů s RA.

Literatura

Šenolt L. Nová doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy. Farmakoterapie 2017;13(3):496–500.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky